PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Nguyên

PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Nguyên

Chuyên khoa: Tim mạch

Học vấn:

Tốt nghiệp hệ chính quy Trường Đại Học Y Hà Nội chuyên ngành Bác sĩ đa khoa.

Hoạt động chuyên môn và thành tích đạt được:

– Bác sĩ cao cấp chuyên khoa tim mạch.

– Thành viên FACC Trường môn tim mạch Hoa Kỳ The American College of Cardiology 1.

– Thành viên FAsCC Trường môn tim mạch học các nước Đông Nam Á.

Các bài viết của PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.