PGS.TS.BS Phạm Thành Long

PGS.TS.BS Phạm Thành Long

Chuyên khoa: Ngoại khoa

Học vấn:

– Năm 1983 tốt nghiệp Trường Đại Học Y Khoa Hà Nội.

– Năm 1983 -1986, công tác tại Bệnh Viện Việt Đức chức vụ bác sĩ nội trú.

– Năm 1989 du học tại Pháp chuyên ngành bác sĩ nội trú.

– Năm 1997 là thực tập sinh Cao Học tại Pháp.

– Năm 1999 bảo vệ luận án Tiến sỹ.

Hoạt động chuyên môn và thành tích đạt được:

– Năm 2010 được phong tặng Phó Giáo Sư.

– Trưởng khoa cấp cứu tiêu hóa tại Bệnh Viện Việt Đức.

Các bài viết của PGS.TS.BS Phạm Thành Long: https://suckhoevathuoc.com/tac-gia/pham-thanh-long/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.